Historia sportu

historia sportuOd zarania dziejów sport był ważnym elementem w życiu człowieka. Już ludzie pierwotni kładli duży nacisk na to, żeby być wysportowanym i mieć wysoką sprawność fizyczną. Było to bardzo potrzebne, szczególnie w kwestii zdobywania pożywienia oraz ze względu na czyhające na nich zagrożenia, praktycznie na każdym kroku. Ludzie w czasach pierwotnych musieli być sprawni i posiadać dużą siłę fizyczną, nie tylko dla bezpieczeństwa, bo sprawność fizyczna wpływa też na zdrowie człowieka. Czym ktoś jest bardziej wysportowany, tym jest zdrowszy, a odporność na choroby w tamtych czasach była bardzo ważna, ponieważ nie było żadnych lekarstw jak teraz. Więc w czasach ludzi pierwotnych sport był jedną z rzeczy, która pozwalała na przeżycie. Dopiero w starożytności- Grecja, Rzym i tak dalej, sport zaczął pełnić trochę inne funkcje. Zaczął być bardziej pasją. Organizowano zawody i igrzyska, na których zawodnicy prezentowali swoje umiejętności w różnych dziedzinach sportowych. Sport w tym okresie był bardzo ważny, ponieważ uznawany był za coś świętego. Wszystkie największe sportowe wydarzenia organizowano na cześć bogów i wierzono, że zawodnik, który odnosił w sporcie sukcesy zyskuje ich przychylność i błogosławieństwo. Oprócz tego zawodnicy walczyli o nagrody, jednak były one bardziej symboliczne- bardziej liczyła się chwała, jaką zdobywał zwycięzca.