transport drogowy

Osiągnięcia i problemy transportu drogowego

Obecnie parametry techniczne produkowanych pojazdów pozwalają na rozwijanie prędkości rzędu 150 – 200 km/h. Jednak przy warunkach na drodze, te prędkości są trudno osiągalne. Warunki zewnętrzne, takie jak jakość dróg, natężenie ruchu czy ograniczenia administracyjne ograniczają samochody, zmniejszając ich osiągi.
Prawo ogranicza prędkość pojazdów z uwagi na bezpieczeństwo ruchu. Wraz ze wzrostem prędkości wzrasta ciężkość wypadków. Obecnie pracuje się nad samochodami, które nie wymagają kierowcy, a więc eliminuje się w tym przypadku błąd człowieka. W samochodowym transporcie towarowym średnia ładowność pojazdów wynosi 20 ton, ale zdarzają się pojazdy o ładowności np. 65 ton.
Z uwagi na zwiększający się ruch, zmieniła się technologia budowy dróg. Pojawia się coraz więcej dróg szybkich, jak autostrady czy drogi ekspresowe. Ich parametry umożliwiają bezpieczne rozwijanie dużych prędkości. Zwykle takie drogi są prowadzone z dala od miast, dlatego nie wpływają na komfort życia ludzi. Najwięcej dróg szybkich buduje się w krajach dobrze rozwiniętych gospodarczo, z powodu konieczności transportu większej ilości ludzi i towarów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *